Spreekuur & openingstijdenOpeningstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 - 17:00. Echter is de assistente niet direct bereikbaar tussen 10:45 - 11:15 ivm overleg, en van 12:00 - 13:00 ivm lunchpauze. De praktijk is dan uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar op de spoedlijn.


Tevens is de praktijk geopend tijdens het avondspreekuur.


Spoedgevallen

Bel bij levensbedreigende situaties 112!


Voor andere spoedgevallen kunt u bellen met de huisarts

op werkdagen van 08:00 tot 17:00 op onze spoedlijn: 071-5652480 optie 1


Buiten kantooruren (tussen 17:00 - 08:00, in het weekend en op feestdagen) kunt u bellen met de doktersdienst te Voorhout: 0252-240212


Spreekuur


Afspraak maken

Iedere werkdag houden de huisartsen uitsluitend volgens afspraak spreekuur.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de assistente. Wij verzoeken u bij voorkeur te bellen op werkdagen van 08:00 tot 10:45. Telefoonnummer: 071-5652480, optie 2. In geval van spoed of andere dringende zaken kunt u ook na 10:45 bellen voor een afspraak. Tevens kunt u digitaal een afspraak maken


Per consult zijn er 10 minuten gereserveerd, deze 10 minuten zijn bedoeld voor 1 patient met 1 klacht. Denkt u meer tijd nodig te hebben? Geef dit dan aan bij de assistente. De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit in verband met het inplannen van de agenda.

 

Wegblijftarief

Het is vervelend als een patient niet op het spreekuur verschijnt. Indien u zonder opgave van reden niet op de geplande afspraak verschijnt wordt een bedrag van 12.50 (de kosten van het consult + administratiekosten) in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een nota thuis gestuurd. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.


Overige vragen

Voor overige, niet dringende vragen of overleg met de assistente kunt u de assistente bellen of langskomen op de praktijk tussen 08:00 - 10:45, 11:15 - 12:00 en van 13:00 - 17:00. Kies optie 3 in het keuzemenu.

 

Huisbezoek

Huisbezoek kunt u bij voorkeur op werkdagen in de ochtend aanvragen tussen 08:00 en 10:45. De visites worden gereden door de huisartsen tussen 11:00 en 14:00. In het geval van spoed kunt u uiteraard altijd bellen.


Wratten-spreekuur

U kunt voor het aanstippen van wratjes een afspraak maken met de assistente op haar spreekuur. Er is geen inloop wrattenspreekuur.