Over de praktijk

Over de praktijkHuisartsen

In Huisartsenpraktijk Poelgeest werken 4 vaste artsen. Tevens is er in de praktijk een huisarts in opleiding. Dit is een reeds afgestudeerde arts, die zich tot huisarts specialiseert.


Tijdens vakantieperiodes of bij langdurige afwezigheid van een van de artsen, kan het voorkomen dat in de praktijk een waarnemend huisarts werkzaam is.


Uiteraard bent u vrij in de keuze van een arts, dit hoeft niet steeds dezelfde te zijn. Bij afwezigheid van de arts van uw voorkeur kunt u een afspraak maken met een van de andere aanwezige artsen, indien nodig dezelfde dag. Of u kunt wachten tot de arts van uw voorkeur weer aanwezig is.


Wij werken in de praktijk met een geautomatiseerd medisch dossier. Dit houdt in dat zo nodig elke arts binnen de praktijk uw actuele medische situatie en voorgeschiedenis kan raadplegen. Natuurlijk heeft het wel de voorkeur om met hetzelfde medische probleem bij dezelfde arts terug te komen.


Assistentes

In onze praktijk zijn 4 assistentes werkzaam. Bij hen kunt u terecht met medische vragen. Mocht het nodig zijn, dan overleggen zij met een van de aanwezige artsen.


De assistentes hebben eigen spreekuren op afspraak. U kunt bij hen terecht voor: bloeddruk controle, uitstrijkjes, wondbehandeling, oren uitspuiten, gehoortesten, injecties en vaccinaties, reizigersadvisering, urinecontrole, hechtingen verwijderen, Hb bepalen, en tal van andere verpleegkundige handelingen.


Praktijkondersteuner (POH) Somatiek

Er zijn 2 praktijkondersteuners somatiek werkzaam in de Huisartsenpraktijk Poelgeest.

Praktijkondersteuners somatiek zijn gespecialiseerd in onder andere de begeleiding van chronisch zieken. Zij begeleiden patienten met diabetes mellitus (suikerziekte), astma of COPD (longemfyseem) en patienten met hart en vaatziekten of het risico hierop.

  

Praktijkondersteuner (POH) GGZ

In onze praktijk is er 1 POH GGZ werkzaam. De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg. De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van huisartskundige zorg aan patienten met psychische en psychosociale klachten.


LSP (Landelijk Schakelpunt)
Van alle patiënten in onze huisartsenpraktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. Bijvoorbeeld als u 's avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt. Maar dat kan niet zonder uw toestemming. Met uw toestemming kunnen wij een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar stellen via het LSP. Via dit netwerk kan de waarnemer deze medische gegevens raadplegen in ons systeem. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. U kunt uw toestemming regelen bij de balie met de asssistente. U kunt uw toestemming ook regelen via internet op www.ikgeeftoestemming.nl. Daar kunt u ook uw apotheek toestemming geven. Wilt u meer weten over het delen van medische gegevens via het LSP? Kijk dan op www.vzvz.nl.


Laboratorium

In onze praktijk wordt bloed afgenomen door Atal Medial. Het laboratorium is op werkdagen aanwezig van 07:30 - 10:00. U heeft een aanvraag nodig van uw huisarts om bloed te kunnen laten prikken. Op feestdagen en tijdens de zomervakantie kunnen er gewijzigde/aangepaste openingstijden zijn. Kijk voor meer informatie op de website: www.atalmedial.nl


Privacyregelement

U kunt ons privacyregelement hier downloaden.