NieuwsArtsen in opleiding


Ieder jaar begeleiden wij een of twee artsen in opleiding tot huisarts in onze praktijk. 1 maart jl. is dokter Maxime van de Griend gestart. Zij is eerste jaars huisarts in opleiding. 1 september jl is dokter Mark Koning in onze praktijk gestart. Dokter Koning is derde jaars huisarts in opleiding


AVG en email/fax

I.v.m. de AVG wetgeving zullen wij geen medische vragen meer beantwoorden per email. Ook sturen we geen faxen meer. Uitsluitend via een beveiligde mail kan medische informatie worden verstuurd. Er wordt gewerkt aan een beveiligde oplossing voor E-consultatie. Tot die tijd kunt u uitsluitend telefonisch of middels een afspraak op het spreekuur een medische vragen stellen. .


Bloed prikken ATAL en SCAL

U kunt bloed laten prikken bij de prikzuster van ATAL. Zij is iedere werkdag aanwezig in onze praktijk van 07:30 tot 10:00. Ook kunt u nog steeds bloed laten prikken bij het SCAL aan de irislaan. Zij zijn geopend op werkdagen van 07:30 - 10:30. Let op: U dient van te voren aan te geven naar welk lab u wilt. Beide laboratoria hebben een eigen aanvraagformulier; u kunt niet met een ATAL formulier naar het SCAL en andersom ook niet.