Klachtenregeling


Wanneer u een klacht of een opmerking heeft over de praktijk of een van de medewerkers dient u deze schriftelijk in te dienen. Dit kan via ons klachtenformulier.


U kunt ons klachtenformulier hier downloaden of ophalen bij de assistente.


Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: praktijk@huisartsenpraktijkpoelgeest.nl ovv klacht, of inleveren op de praktijk.


Een reactie op uw klacht of opmerking volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van een maand.


De praktijk is tevens aangesloten bij de reginonale klachtencommisie REOS.